PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bli frivillig?

Den frivillige innsatsen gjenspeiler forskjellige former for frivillig engasjement. Noen har en spesiell målgruppe de brenner for, andre har en interesse de ønsker å dele med andre, mens andre igjen ønsker å gjøre praktiske oppgaver.

Som frivillig velger du selv hva du ønsker å gjøre, og hvor mye tid du vil bruke. Oppgavene er varierte og mangfoldige, og vi er alltid åpne for nye behov, prosjekter og ideer! Vi videreformidler også til andre organisasjoner.

Disse aktivitetene omfatter noen av mulighetene:

Praktisk hjelp som enkle småreparasjoner,snømåking, hagearbeid eller handlehjelp

Besøks- eller turvenn for brukere på institusjon, ungdom, flyktninger, innvandrere, barn eller psykisk utviklingshemmede.

Undervisning og kurs som for eksempel i språk, bridge, håndarbeid, fysisk trening eller leksehjelp.

Rådgivning i økonomi, jus, selvangivelse eller jobbsøking

Oppstart av selvhjelps- eller samtalegrupper knyttet til sykdom, skade, interesser eller interessante temaer

Administrativt arbeid for Bærum Frivilligsentral som deltakelse i arbeidsgrupper, eller planlegging av og vertskap på arrangementer.Ta kontakt med oss, enten på telefon eller fyll ut nedenstående skjema