PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Frivillighetsprisen

I forbindelse med den internasjonale frivillighetsdagen 5. desember deler Bærum Frivilligsentral hvert år ut frivillighetsprisen. I henhold til statuttene kan prisen gis til en "initiativrik person, lokal forening eller grupper som med sine ideer og pågangsmot har bedret trivsel og livskvalitet for andre samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn".

Privatpersoner og organisasjoner til å komme med forslag til kandidater som fortjener en slik utmerkelse. Innkomne forslag blir vurdert av en jury bestående av representanter fra frivillige organisasjoner i Bærum og Bærum Frivilligsentral. Forslaget må inneholde:

1. Kandidatens navn, adresse og alder
2. Begrunnelse for hvorfor vedkommende fortjener prisen
3. Hvem som nominerer - kontaktperson
4. Referanser

Frist for innsending av forslag er 20. november 

Skriftlig forslag sendes til
christine@baerum.frivilligsentral.no eller 

Bærum Frivilligsentral, Postboks 521, 1302 Sandvika

Tidligere vinnere:

2015

Årets prismottaker ble Haimi Mahari. Hun sto bak opprettelsen av Aleneforeldreforeningen i Bærum og satte i gang «Trollhuset» som er et avlastningstilbud drevet på frivillig basis av foreldre hvor det hele fungerer som en «tidsbank». D.v.s. at foreldre jobber et antall timer med barnepass og aktivisering ubetalt, men kan så ha egne barn der gratis i et visst antall timer.

Hun har satt i gang svømmekurs og sommeraktiviteter for barn av innvandrere, og ikke minst tok hun initiativet til den vellykkede internasjonale kulturdagen i Sandvika i sommer sammen med mer enn 30 samarbeidspartnere, hvor hun selv stod i spissen for organisering, skaffet økonomiske midler og ikke minst sto for gjennomføring. En bragd i seg selv! Selvsagt er hun også aktiv i Eritreisk forening.

Med tanke på at vi lever i en mer og mer flerkulturell verden også her i Bærum er det uvurderlig å ha forbilder som Haimi Mahari. Med sine initiativ, kreativitet og ikke minst gjennomføringsevne, håper juryen at Haimi og Frivillighetsprisen vil inspirere andre med ulik bakgrunn til aktiv deltagelse for i fellesskap å skape et enda bedre samfunn.

2014

Prisen gikk til Eva Marie Bellis for hennes allsidige lokale innsats på Rykkinn. Forslagsstilleren skrev "det er vanskelig å finne en person i Rykkinnområdet som på en bedre måte viser initiativ og med sine ideer og pågangsmot har bedret trivsel og livskvalitet for andre i et område som har vært preget av samfunnsmessige utfordringer og integreringsbehov."  Juryen har lagt særlig vekt på hennes sosiale engasjement med fokus på barn og unge, kvinner og kulturelt mangfold. Hun har i aller år fungert som et ankerfeste for barn og unge som ikke har deltatt i organiserte aktiviteter på Rykkinn. Hun har sett potensialet i de unge og har i årenes løp rekruttert mange unge talenter inn i arbeidet. Med sin kulturelle tilnærming evner hun å løfte frem kvinner og kvinners livsbetingelser på en naturlig måte. Ett eksempel er feiringen av Kvinnedagen på Rykkinn 8. mars hvert år. Hun har også gjennom opprettelsen av Internasjonalt kvinneforum på Rykkinn, maktet å bringe kvinner av flere nasjonaliteter sammen om én felles møteplass. På den måten favner hennes engasjement alle innbyggerne i Bærum, uavhengig av nasjonalitet og kulturell og religiøs bakgrunn. Gjennom det bidrar hun til å bygge ned kulturelle barrierer og fremme forståelse og samhold og viser vei for en type frivillig engasjement som blir stadig viktigere i Bærum i årene som kommer.


2013

Gratulerer, Sissel Hertzenberg, vinner av årets Frivillighetspris i Bærum! Sissel har ledet Røde Kors Bærums besøkstjeneste i flere år, driver nå med besøkstjeneste og har hatt mange andre oppgaver og verv i Røde kors. 

2012

Frivillighetsprisen 2012 gikk til Lis Weber og Torstein Eker. Juryens begrunnelse: Forslagstilleren, Frelsesarmeens Varmestue, kaller dem for "engler på hjul", og det sier det meste om årets vinnere.

To ganger i uken henter de svinnmat fra 7 lokale dagligvarebutikker som de leverer til institusjoner i kommunen som hjelper svakere og utsatte grupper. Foruten Varmestua dreier det seg om Bjørnegård psykososiale senter, Villa Walle, Krisesenteret, Stabekk Aktivitetshus, og Natthjemmet på Hauger.

Prosjektet som de startet på eget initiativ heter "Matbilen" og leverte sist år 70 tonn matvarer til en verdi av 3,5 mill.kr. Hva dette betyr for mottakernes livskvalitet er nesten umulig å sette ord på. En bonusverdi er utnyttelsen av fullt brukbare matvarer som ellers ville gått til gjenvinning.

Lis og Torstein er et par som ikke har nei i sitt vokabular. Over år har de vært med på det meste innen frivillighet som aktivt engasjement innen avvikling av Sandvika byfest, aktive deltakere i kommunens booppfølgingsprosjekt av beboere i kommunale boliger mm. M.a.o. en frivillig altmuligmann og -kvinne og et levende bevis på godt voksne menneskers store samfunnsmessige nytteverdi.
2011

Ragnar MyrvoldFrivillig Ragnar Myrvold fra Stiftelsen Lommedalsbanens ve og vel har i mer enn 25 år jobbet for å gi barn og voksne en hyggelig og lærerik opplevelse, og mottok Frivillighetsprisen 5 des. 2011 på Den internasjonale frivillighetsdagen.

"Juryen har gjennom tildelingen ønsket å rette oppmerksomheten mot alt det gode frivillighetsarbeids som gjøres når det gjelder kulturminnevern. I videste forstand handler det om bevaring av vår historie både lokalt og nasjonalt. Uten ildsjeler og frivillige som Ragnar Myrvold hadde vi stått fattigere tilbake", heter det i juryens begrunnelse.
Ragnar Myrvold har gjennom sitt engasjement for Lommedalsbanen jobbet med alt fra teknologi, utvikling og drift av trivselsfremmede tiltak. Han har også jobbet for å gi barn og barnefamilier hyggelige og lærerike opplevelser.

2010


"Sorgen det ikke sendes blomster til" har som formål å være et tilbud til alle som gjennomgår et samlivsbrudd, uavhengig av livssyn, kulturell bakgrunn eller type forhold. Gjennom tett medmenneskelig kontakt i grupper og andre sosiale sammenhenger gis hjelp til å legge samlivsbruddet bak seg for å gå videre i livet. Både forhold av praktisk karakter som jus, økonomi m.m. og forhold av følelsesmessig karakter står sentral. Ikke minst er det fokus på barna som i sterk grad berøres når foreldre går fra hverandre. Minst 50 000 mennesker rammes årlig av samlivsbrudd, vi kan nesten kalle det en folkesykdom. Prosjektet "Sorgen det ikke sendes blomster til" som ble startet i Bærum for mer enn 20 år siden var en pioneer, og ideen har spredt seg til mange andre steder i Norge. All drift er basert på frivillige hjelpere som har vært engasjert i mange år til støtte for mange hundre mennesker i en av livets tristeste faser.
Årets pris var et bildet "Balansedans" av Bjørg Thoraldsdottir.

2009

Juryen valgte de frivillige på Granly dagsenter for Frivillighetsprisen 2009. Juryens begrunnelse var at de frivillige hjelperne er en sentral bærebjelke i Granly dagsenters tilbud. Det er en gruppe godt voksne mennesker som har stått på i åresvis, noen har holdt på i nesten 20 år. De deltar i daglige gjøremål, utflukter, fester m.m. og bidrar til aktivisering og skaper et trygt og godt sosialt miljø. Dette er sentrale elementer i god livskvalitet for brukerne og verdifull avlastning og støtte for pårørende. Med tanke på en nær forestående eldrebølge håper juryen at Frivillighetsprisen 2009 vil være en inspirasjon til fortsatt å stå på, og ikke minst bidra til å synliggjøre behovet for enda flere frivillige til denne type meningsfylte oppgaver i fremtiden. Årets pris var en vase fra glassmesterne på Bærums Verk, spesielt laget for prisen.


2008

Fossum Idrettsforening OPPTUR fikk frivillighetsprisen for 2008. Juryen la vekt på ildsjelenes betydning for oppstarten og gjennomføringen av et tilbud som favner funksjonshemmede barn og unge fra hele Bærum. Prisen harmonerer med norsk idretts politiske tanker og ideer med å integrere funksjonshemmede i de ordinære idrettstilbudene i Norge.
Årets pris var en vase fra glassmesterne på Bærums Verk, spesielt laget for prisen.2007
Dette året gikk prisen til DNT - Oslo og omegns frivillige turledere på turbussen i Bærum. 

Uten turlederne hadde det ikke vært mulig å gjennomføre prosjektet "Ut på nye eventyr i skog og mark med turbussen". 


2006

Bjørn Libæk fra Jar Hockey mottok Frivillighetsprisen 2006.  Bjørn Libæk har spilt en unik rolle innen sin gren av idrettslivet og har stått på både høyt og lavt, med alt fra styrearbeid til å vanne isbanen, og vært til glede for flere generasjoner av ishockeyspillere.2005

Prisen gikk til Bærum Røde Kors Besøkstjeneste.  Gjennom sine besøksvenner og visitorer er besøkstjenesten til glede og oppmuntring for det ensomme mennesket ved regelmessig besøk i institusjoner og i hjemmene. I mer enn 35 år har besøksvenner levd opp til dette mottoet.2004

Åsta Aarvik mottok prisen i 2004 for sin flotte innsats ved seniorsenteret på Bekkestua.