PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Frivillighetsprisen 2012

Matbilen med Torstein og Lis

Frivillighetsprisen 2012 gikk til Lis Weber og Torstein Eker. Juryens begrunnelse: Forslagstilleren, Frelsesarmeens Varmestue, kaller dem for "engler på hjul", og det sier det meste om årets vinnere.

To ganger i uken henter de svinnmat fra 7 lokale dagligvarebutikker som de leverer til institusjoner i kommunen som hjelper svakere og utsatte grupper. Foruten Varmestua dreier det seg om Bjørnegård psykososiale senter, Villa Walle, Krisesenteret, Stabekk Aktivitetshus, og Natthjemmet på Hauger.

Prosjektet som de startet på eget initiativ heter "Matbilen" og leverte sist år 70 tonn matvarer til en verdi av 3,5 mill.kr. Hva dette betyr for mottakernes livskvalitet er nesten umulig å sette ord på. En bonusverdi er utnyttelsen av fullt brukbare matvarer som ellers ville gått til gjenvinning.

Lis og Torstein er et par som ikke har nei i sitt vokabular. Over år har de vært med på det meste innen frivillighet som aktivt engasjement innen avvikling av Sandvika byfest, aktive deltakere i kommunens booppfølgingsprosjekt av beboere i kommunale boliger mm. M.a.o. en frivillig altmuligmann og -kvinne og et levende bevis på godt voksne menneskers store samfunnsmessige nytteverdi.