PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Studieforbund

Det offentlige gir økonomisk støtte til frivillig sektors kursvirksomhet. Dersom foreninger og organisasjoner holder kurs kan de være altså være berettighet til tilskudd etter Voksenopplæringsloven. Det betinger av at organisasjonen er medlem av et studieforbund.

Et studieforbund er et serviceorgan for sine medlemsorganisasjoner, og skal legge til rette for kurs og studiearbeid sentralt og lokalt. De administrerer og formidler statstilskudd til kursarrangørene, godkjenner studieplaner og kan ellers gi råd og veiledning om planlegging og gjennomføring av kurs.

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) er studieforbundenes paraplyorganisasjon. Det finnes i dag 19 studieforbund som er medlem av VOFO. Se oversikt over alle studieforbundene på VOFO's nettsider. Her finnes også en oversikt over alle organisasjoner som er medlem av et studieforbund.


Se også region Akershus (VOFO)