EKSAMENSRETTET NORSKKURS NIVÅ A2, B1, B2 og C1 STARTER

VED BEHOV, TA KONTAKT. Skal du ta norskeksamen?

Innhold: Grammatikk, bli kjent med eksamensformen, trening i å løse eksamensoppgaver, mulighet for å levere inn oppgaver for retting.

Nivå: Norskprøvene tester de fire språkferdighetsnivåene A1, A2, B1 og B2 etter det europeiske rammeverket.

Det er viktig at man er motivert til å gjøre en aktiv innsats.

Ta gjerne kontakt med oss på post@baerum.frivilligsentral.no 

2021 © Bærum frivilligsentral