EKSAMENSRETTET NORSKKURS NIVÅ A2, B1, B2 og C1 STARTER

VED BEHOV, TA KONTAKT. Skal du ta norskeksamen? Kurs hver mandag kl.10-13, torsdag kl.17-20 og fredag kl.10-13.

Innhold: Grammatikk, bli kjent med eksamensformen, trening i å løse eksamensoppgaver, mulighet for å levere inn oppgaver for retting.

Nivå: Norskprøvene tester de fire språkferdighetsnivåene A1, A2, B1 og B2 etter det europeiske rammeverket.

Det er viktig at man er motivert til å gjøre en aktiv innsats.

Påmelding: Send inn følgende info om deg : navn, språknivå, morsmål/ opprinnelsesland til epost: privatecoaching.oslo@gmail.com

2020 © Bærum frivilligsentral