Retningslinjer for å unngå smitte

Retningslinjer for frivillige i Bærum frivilligsentral. Alle aktiviteter som innebærer fysisk kontakt innstilles for å unngå smittespredning.

Du som er frivillig

 • må ikke ha symptom på sykdom
 • må ikke være i karantene
 • må ikke være i risikogruppen
 • må ha fylt 18 år


Retningslinjer for hygiene

 • Unngå å håndhilse og ha fysiske kontakt.
 • Hold avstand.
 • Vask hendene ofte med såpe og vann.
 • Bruk hånddesinfeksjon hvis ikke såpe er nok.
 • Ved mistanke om at du har Korona, ikke delta.


Ingen frivillige skal gå inn eller ha direkte fysisk kontakt med bestilleren eller andre personer på bostedet.        

 • Handlelister blir formidlet av frivilligsentralen.
 • De frivillige ringer på/banker på døren og leverer varer.
 • Hvis mulig, bruk engangshansker som vrenges og kastes i søppel med en gang.
 • Ved uthenting av varer, f.eks. apotek, må de frivillige ha egen legitimasjon og fullmakt fra bestiller som de kan fremvise ved henting.


Oppgaver som IKKE skal utføres av frivillige:

 • Kaste søppel, annet avfall, pante flasker.
 • Har noen problem med søppelavfallshåndtering skal frivillige formidle dette til kommunen.
 • Frivillige skal IKKE motta penger eller ta imot retur av noe slag.
 • Frivillige skal ikke vurdere helsetilstand eller gi helsefaglige råd.
 • Spørsmål skal stilles til fastlege/legevakt.


Alle skal rapportere om avvik til Frivilligsentralen.
Ved eksponering av smitte; unngå kontakt med andre så langt det er mulig. Avslutt oppdraget og reis hjem.


 • Kontaktinfo til Bærum frivilligsentral:
   kontortelefon: 979 49 356
   e-mail: post@baerum.frivilligsentral.no


2020 © Bærum frivilligsentral