RINGEVENN

Mange sitter i karantene, eller må holde seg innendørs for å unngå smitte. De kunne hatt glede av en ringevenn. En ringevenn ringer til en person som er alene et par ganger i uka for å prate om løst og fast.

Å få en ringevenn kan bety mye for en som føler seg isolert og bor alene. Ønsker du noen å snakke med? Her kan du søke om en ringevenn som kan ringe deg en-to ganger i uken for en god samtale.

Vi søker frivillige som ønsker å være en samtalevenn. Den frivillige har taushetsplikt, og får retningslinjer som skal følges. Vil du ha ringevenn eller ønsker å bli ringevenn så kontakt oss. 

Hva våre ringevenner prater om, hvor ofte og hvor lenge - det er selvfølgelig opp til dere. Samtalen skal primært være om dagligdagse ting og ha fokus på det gode.


2020 © Bærum frivilligsentral