URBANT LANDBRUK I LØKKEHAVEN - LØKKEHAVENS HAGEGRUPPE

Har du lyst til å bli med i Hagegruppen i Løkkehaven, og lære mer om dyrking? Ta kontakt med oss for mer info.

Alle som ønsker grønnsaker er hjertelig velkommen med på samlingene våre. Meld deg gjerne inn i Løkkehavens hagegruppe på Facebook. Det er ingen forpliktelser til oppmøte eller deltakelse, og ingen forkunnskaper kreves. Vi ønsker å bli en god gjeng som kan ha glede av å møtes og dele dyrkeglede, inspirasjon, kunnskap og grønnsakene som kommer opp, i år og årene fremover. Vel møtt! 

Pallekarmhagen som er etablert i Løkkehaven er åpen for alle som vil dyrke egen mat i Sandvika. Prosjekteier: Bærum kommune, ansvarlig for etablering: Dine Røtter AS og Toothfairy Farm AS, i samarbeid med Bærum Frivilligsentral.

2023 © Bærum frivilligsentral