WALK & TALK

Ønsker du å snakke norsk en-til-en? Her kan du øve norskferdighetene dine på tur med en frivillig turvenn. Ta kontakt så finner vi en frivillig til deg!

Walk & Talk er språktrening som foregår som et gående møte. To personer går tur i nærområdet og snakker norsk sammen. Turene går fast en gang i uken, 1 time hver gang. Turvennene bestemmer tidspunkt og hvor lange turer de vil gå. Det er språktrening som er utgangspunktet for tiltaket, så alle samtaler skal foregå på norsk. Tilbudet er et lavterskeltilbud, og det skal være lett å bli med og lett å avslutte. Aktiviteten foregår over 3 måneder.

2023 © Bærum frivilligsentral