Torsdag 8 Juni
Kl. 16:30 - 18:30 Advokatvakt
Advokatvakten er tilstede i Bærum Frivilligsentral i Elias Smiths vei 7 i Sandvika, på torsdager fra kl. 16.30 til kl. 18.30.

Trenger du juridisk hjelp?

Medlemmer av Den Norske Advokatforening hjelper deg med juridisk rådgivning i inntil 30 min.  Har du behov for advokatbistand utover en halv time, vil du bli henvist videre på vanlige vilkår.

Kun personlig oppmøte. Ingen forhåndsbestilling. Siste oppmøte senest kl. 17.30. Advokatvakten tar ikke mot telefonhenvendelser.

Ved stort oppmøte kan det oppstå ventetid. Derfor har vi kølappsystem. Kølapp kan hentes fra kl. 16.

Du får best utbytte av et besøk på Advokatvakten dersom du har forberedt deg godt. Skriv gjerne ned spørsmålene dine på forhånd. Lag også gjerne en oversikt over saken din der alle viktige hendelser er skrevet ned og datert i riktig rekkefølge. Ta med brev og dokumenter som du mener er viktig for saken din.  Det er Bærum Frivilligsentral som koordinerer tilbudet. Ta kontakt med oss i vår kontortid dersom du har behov for mer informasjon. 


2023 © Bærum frivilligsentral