INTERNASJONALT KOR HVER LØRDAG KL.15-17

Har du lyst til å synge? Alle som har lyst til å synge er velkomne til Internasjonalt kor hver lørdag kl.15-17 på Villa Walle. Et hyggelig og sosialt kor. For mer informasjon, ta kontakt med SImin tlf.99892938.

2023 © Bærum frivilligsentral