KJENNER DU EN SOM FORTJENER BÆRUMS FRIVILLIGPRIS 2018?

I forbindelse med FNs internasjonale Frivillighetsdag deler Bærum Frivilligsentral og Bærum kommune ut Frivillighetsprisen 2018.

Prisen gis til " en initiativrik person, lokal forening eller gruppe som med sine ideer og pågangsmot har bedret trivsel og livskvalitet for andre samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn". Initiativet skal komme Bærums innbyggere til gode.

Privatpersoner og organisasjoner oppfordres til å komme med forslag til kandidater som fortjener en slik utmerkelse.

Skriftlige forslag på kandidater sendes innen 20. november til 

post@baerum.frivilligsentral.no eller som brev til

Bærum Frivilligsentral, Postboks 521 1302 Sandvika

Forslaget må inneholde:

1. Kandidatens navn, adresse og alder

2. Begrunnelse for hvorfor vedkommende fortjener prisen

3. Hvem som nominerer - kontaktperson

4. Referanser

Innkomne forslag vil bli vurdert av en jury bestående av representanter fra frivillige organisasjoner i Bærum og Bærum Frivilligsentral. 

Ordfører står for utdelingen i Rådhuset 11. desember.

2023 © Bærum frivilligsentral