EKSAMENSRETTET NORSKKURS A2, B1, B2, C1 STARTER 25.APRIL

Vi starter  eksamensrettet norskkurs torsdager på dagtid kl.11-13 og på kveldstid kl.17-20. Kursstart 25.april, og varer til 23.mai. Ledere for kurset er våre frivillige Rubina Chaudry og Liv Sjølie. Du må være motivert til å ta kurset, og gjøre hjemmeoppgaver. Materiellkostnad kr.200 må betales til kontonummer 15036583964 for å delta., men selve kurset er gratis. Påmelding innen 25.april til  Rubina på epost: privatecoaching.oslo@gmail.com.. Send med informasjon om navn, språknivå, morsmål/opprinnelsesland,  og om du vil gå på dag eller kveld.

2023 © Bærum frivilligsentral